Det äldsta bryggeriet i världen

Människans förhållande till alkohol har djupa rötter. Såvitt vi vet har de flesta av världens kända civilisationer konsumerat någon form av alkoholhaltig dryck. I Europa finns som bekant mångtaliga populära alkoholdrycker. En av våra mest populära är ju det älskade ölet, som har en lång historia. Det äldsta bryggeriet i världen ligger idag i Tyskland, och stammar från 1 000-talet e.Kr. Hur imponerande det än må vara att ett så gammalt företag ännu är i full drift, så är naturligtvis ölet som produkt ännu äldre. I åtminstone 7 000 år har vi kunnat njuta av drycken.

Tusenårig erfarenhet av veteöl

Weihenstephan är ett bryggeri som varit i officiell drift sedan år 1040 e.Kr, då klostret som drev bryggeriet gavs rätt att brygga och utskänka öl. I Sverige är bryggeriet mest känt för sitt uppskattade veteöl, som säljs på Systembolaget. Under denna snart tusenåriga livsbana har verksamheten onekligen drabbats av bakslag. Alla industrier påverkas ju ofrånkomligen av konjunkturer, krig och missväxt, och sedan 1 000-talet har vi dessvärre inte haft brist på sådant elände. Även i våra dagar har bryggerier världen över fått lida under såväl naturliga som mänskligt skapade missförhållanden. Nyligen har ju som bekant ett underskott på humle drabbat många öltillverkare, i synnerhet mindre sådana. Men humlebristen som drabbade bryggerierna är nu över. Öldrickare världen över kan pusta ut!

En gammal munksyssla

En stor del av vår europeiska öltradition har vi kristenheten att tacka för. Som bekant har många av kontinentens mest anrika och respekterade bryggerier sina ursprung i kloster. För ett antal sekel sedan var det naturligt att munkar tog sig an diverse hantverkssysslor, däribland bryggerimästarens ädla konst. Till exempel är ju trappistölet idag en närmast legendarisk produkt för ölkännare världen över. Det är ett öl som bryggs av munkar tillhörande trappistorden. Eftersom vi idag måste klara oss med ganska få kloster, och ännu färre knutna till trappistorden, blir detta öl naturligen svåråtkomligt. På Systembolaget är Chimay ett populärt trappistöl, tillverkat i Belgien av bryggeriet Bières de Chimay.