IPA

Alla talar om IPA – men vad är det egentligen? IPA står för Indian Pale Ale, och är just det: ett öl bryggt med ljus malt. Dess smak är karakteristisk eftersom det är ett överjäst öl med hög alkoholhalt, oftast över 5 procent, som har en tydlig beska. Ölet skapades av praktiska skäl i slutet av 1700-talet, då man skulle skeppa öl mellan Indien och Storbritannien. För att ölen skulle klara den sex månader långa resan till sjöss skapade man ett öl med extra hög alkoholhalt och extra hög andel humle, som hade konserverande egenskaper.

Man hade bryggt pale ale redan tidigare i Storbritannien, men de öl av ljus malt som bryggdes i början av 1700-talet skilde sig mycket åt från de som skapades senare. Nästan all pale ale på den tiden skapades med kokseldad malt, vilket gav en mindre rökt och rostad malt. Detta gjorde i sin tur att ölen fick en ljusare färg. Ett liknande öl var det så kallade oktoberölet, som var mycket populär bland de lägre klasserna i Storbritannien. Ölets goda förmåga att konserveras uppskattades redan då, då man bryggde ölet för att sedan lagra det i sin källare i två år.800px-Fuller's_IPA

Ett av de första bryggerierna som exporterade denna typ av öl till Indien var Bow Brewery i slutet av 1700-talet, som bland annat exporterade just oktoberölen. Tack vare att ägaren till bryggeriet, Hodgson, lämnade en kredit på 18 månader, blev hans öl snabbt populär bland köpmännen i Brittiska Ostindiska Kompaniet. Denna öl klarade naturligtvis att lagras på ett skepp i sex månader, och uppskattades mycket av de indiska kunderna. Detta gjorde att efterfrågan på liknande öl ökade, och fler bryggerier som bryggde pale ale startades som resultat av detta.

Idag, tack vare moderna transportmedel som flygplan och bilar, har transportsträckorna förkortats så till den grad att man kan importera färsk frukt från andra sidan världen. Dessa fordon utvecklas hela tiden för att göra transporten mer kostnadseffektiv och ännu snabbare. Ett sätt som man kan effektivisera sin bil är genom dieseloptimering, som både gör motorn mer effektiv och gör att den drar mindre bränsle. Detta kan du få hjälp med på Dieselkraft.se.