Reinheitsgebot

Tyskland är kanske det land som förknippas allra mest med öl, och det beror på att landet har en mycket stor ölkultur och en lång historia av att brygga öl. I landet finns till exempel ett bryggeri som har anor sedan tidigt 1000-tal, och som är verksamt än idag: Weihenstephan. En anledning till att tyskt öl har bra rykte internationellt kan också vara att landet genom historien har haft ett antal lagar som varit tänkta att säkerställa kvaliteten på ölet som producerades i landet. Redan år 1156 utfärdades en stadslag i Augsburg som gjorde det straffbart att tillverka dåligt öl, och år 1363 instiftades en lag i München om att öl endast fick tillverkas av humle, malt och vatten.

Den lag som har fått störst inverkan är dock Bayerisches Reinheitsgebot, det bayerska renhetspåbudet. Det instiftades ursprungligen 1516 i staden Ingolstadt i Bayern, och innebar precis som Münchenlagen att öl endast fick tillverkas av humle, malt och vatten. Till en början fick malten endast komma från korn, men senare släppte man något på kriterierna och tillät även vete. Det är noterbart att jäst, som är nödvändig för att alkohol ska bildas under bryggprocessen, inte nämns som ingrediens. Bryggarna löste detta genom att ta jäst från den föregående produktionen till den nya omgången öl.DBP_1983_1179_Reinheitsgebot_Bier

När kejsardömet Tyskland bildades 1871 spred sig Reinheitsgebot till hela landet, men påbudet blev inte nationell, officiell lagstiftning förrän 1906. Renhetslagarna har även fått genomslag utanför Tyskland, då många svenska bryggerier väljer att följa dem, särskilt de som brygger lageröl.

Viss kontrovers har uppstått kring lagarna, då EG-domstolen år 1987 slog fast att de utgjorde ett handelshinder. De betraktas därför numera av EU som ett skyddat traditionellt tillverkningssätt, vilket innebär att öl som inte tillverkats enligt dessa lagar nu fritt får marknadsföras i Tyskland.

En välkänd effekt av öl, oavsett om den har tillverkats enligt Reinheitsgebot eller inte, är att den är vätskedrivande, vilket gör att man behöver besöka toaletten med täta intervaller. Om man är en ölälskare kan det därför vara värt att investera i att skapa ett trivsamt badrum som man inte har något emot att besöka. Du hittar badrumsinredning för alla smaker på Buildor.se, så att du kan skapa ett badrum efter just ditt tycke.