S:t Eriks Bryggeri

S:t Eriks Bryggeri grundades år 1859 av bröderna Johan Gotlob och Carl Christopher Brusell. Till en början hette bryggeriet Brusells Bryggeri, senare ändrat till Stockholms Bryggeri och slutligen S:t Eriks Bryggeri. Det sista namnet kom från att bryggeriet på 1870-talet lanserade en öl med samma namn, som blev en enorm framgång.

För att driva sin bryggeriverksamhet köpte bröderna byggnader vid Kungsholmstorg, vid den gamla Permanska malmgården. Här, på Kungsholmstorg 3-11, skulle bryggeriet också finnas kvar tills det till slut lades ned år 1929, även om vissa byggnader under den tiden hade rivits och tillkommit. Den ursprungliga byggnaden som användes för kontor och tjänstebostad, som var från 1670-talet och rent palatsliknande, revs till exempel år 1902.St_Eriks_bryggeri_1915a

Under de första åren som bryggeriet var verksamt var det en del av bryggeriernas pionjärtid i Sverige. Det var till exempel under denna period som det bayerska ölet kom in på den svenska marknaden, och började tränga ut det gamla svenskölet. År 1880 utsågs S:t Eriks Bryggeri till Kunglig Hovleverantör, och senare samma årtionde påbörjade man en omfattande utbyggnation av bryggeriet.

Dess framgångar berodde till viss del på John Wilhelm Smitt, en skicklig affärsman som sedan år 1860 varit den dominerande ägaren i bryggeriet. Han var också involverad i bryggeriet under större delen av dess existens, då han satt kvar som styrelsemedlem ända fram till 1904. Tack vare honom och de skickliga bryggarna var S:t Eriks Bryggeri det största i Stockholm i slutet av 1800-talet.

Det som till slut ledde mot slutet för bryggeriet var den allt hårdare konkurrensen från andra bryggerier på Stockholmsmarknaden. Det gjorde att S:t Eriks Bryggeri gick upp i konsortiet AB Stockholms Bryggerier år 1890. Till slut gjorde dock överetableringen av bryggerier i Stockholm att verksamheten på Kungsholms torg tvingades lägga ned.

Om du själv håller på att starta upp ett bryggeri som du hoppas blir lika stort som, eller större än, S:t Eriks Bryggeri, har du en hel del arbete framför dig. Då kan det vara skönt att slippa lägga mer tid än nödvändigt på pappersarbete, och veta att pengarna från dina fakturor kommer in snabbt, så att de till exempel kan användas till investeringar i företaget. Du kan åstadkomma båda dessa saker genom att låta Fakturino hjälpa dig med factoring.